Görselimiz okulda, sınıfta ve hayatta lazım olacak kuralları ve güzel davranışları İngilizce ve Türkçe olarak hatırlatıyor.