Bu görselimiz icadın ne olduğunu, mucidin kim olduğunu anlatmakla başlayıp, bazı icadları, tarihlerini belirterek bulunuş öyküleriyle sunumunu yapıyor. Tabii bunu tam olarak yapabilmesi için sizin duvarlarınızda bir alana ihtiyaç duyuyor.